Nyhet

Erasmus — länken mellan EU och utbildning i Sverige

Att studera utomlands kan vara spännande, nervöst och ge bra personlig erfarenhet. Erasmus har kallats för det mest framgångsrika utbytesprogrammet någonsin men vad är egentligen Erasmus? Våra två valsamordnare i Stockholm har träffat Alma Joensen och Daniel Edqvist som jobbar på Universitet och högskolerådet (UHR) med Erasmus+ för att prata om fördelarna med att åka på utbyte, praktik och Brexit.

“Det är nästan lättare att förklara det som att vi är länken mellan EU och lärosätena i Sverige, alltså universiteten och högskolorna som skickar ut studenter, det är vi som beviljar medel och implementerar programmet i Sverige,” säger Alma Joensen. Hon är koordinator för Erasmus + för högre utbildning och har jobbat där i nästan 4 år. Hennes kollega Daniel Edqvist är enhetschef och ansvarar för Erasmus+.

Vad är Erasmus?

“Övergripande kan man kalla det för “europeiska programmet för utbildningssamarbete som riktar sig mot utbildning, ungdom och sport och vi hanterar då utbildningsdelen. Det finns alltså högre utbildning, yrkesutbildning och allt från förskola till gymnasieskola och vuxenutbildning. Även informella och formella organisationer utanför utbildningssektorn att delta.”

Alma Joensen poängterar att det finns väldigt många olika möjligheter inom Erasmus, både för individer att delta eller skolor. Det finns även möjlighet för organisationer att göra ett projekt med andra skolor i andra europeiska länder. De flesta känner Erasmus från Erasmusmobilitet för studenter och det har funnits i lite över 30 år. Från 2014 så heter det Erasmus+, pluset innebär att de andra delarna inom utbildningssektorn inom EU har blivit inkluderade, eftersom Erasmus inte endast är till för studenter som vill studera utomlands utan även för organisationer eller för dem inom yrkesutbildning.

“Ett av syftena med Erasmus-programmet är också att skapa en större europeiska integration och skapa ett mer ett gemensamt utbildningsområde och en gemensam arbetsmarknad där man lättare kan röra sig mellan nationalgränserna, människor ska ha mindre barriärer, språkigt, mentalt och kulturellt, att göra det,” belyser Daniel Edqvist.

Idag är det över 9 miljoner som har tagit del av Erasmus, möjligheterna kommer troligtvis att utvecklas och förstärkas så att fler kan få åka på utbyte. Utbildningssektorn stärks i landet men också möjligheten till rörlighet, få en europeisk identitet och stärka demokratin och den typen av värderingar ökar.

Vad är då historian bakom detta framgångsrika utbytesprojekt? “Från början var det få som deltog i utbytet, det startade 1987 och Sverige gick med 1992. Det började då som ett utbyte mellan olika universitet, men det var inte lika självklart att godkänna varandras utbildningar som det är idag. Skillnaden idag och för 30 år sedan är att studenter som väljer att åka på utbyte nu ska få ett stipendium, få ta del av CSN och även att det ska tillgodoräknas i sin utbildning. Nu är också ambitionen att alla som vill och kan ska ha möjligheten till att kunna delta,” säger Alma Joensen.

Stor okunskap om Erasmus

Det finns ett mål att 20 % av de som åker eller tar ut sin examen i Europa ska ha haft en period av sin utbildning utomlands och det här målet tänker man nu öka till 25%, därför krävs det finansiering av Erasmus och mer vilja och uppmuntran från länderna, universiteten och högskolorna att skicka ut studenter. Det finns en politisk vilja att så många som möjligt ska åka, men tyvärr så är det många som inte känner till möjligheten, trots att Sverige har mycket medel.

“Det finns många som tror att man måste ha bra betyg eller de bästa ekonomiska förutsättningarna för att åka på utbyte men så är det inte fallet, utan snarare tvärtom. Det är många länder som deltar i Erasmus så det finns många platser och stipendium. Tillskillnad från att åka på utbyte själv så får studenten via Erasmus+ ett stipendium och behöver inte betala för några studieavgifter. På det sättet är Erasmus+ mycket inkluderande. Då det finns krav på tillgodoräknande så får studenten också en trygghet och vet att hen kommer kunna räkna in sina erasmusstudier i sin utbildning.” Alma Joensen förklarar vidare att det är många som vill åka på utbyte, men som inte vet att man inte behöver betala den höga avgiften som är i andra länder. “Vi vill verkligen att så många som möjligt ska öppna ögonen för Erasmus!”

Daniel Edqvist beskriver Erasmus som det bästa av två världar: man får en svensk examen och erfarenhet från ett annat land där man studerat, men man får även utvecklas och får erfarenhet som student.

“Det kan finnas olika skäl att åka på utbyte, en del vill förstå andra kulturer och annan miljö sen finns det de som drivs mer av arbetsmarknadsmässiga skäl så att det blir en merit på CV:t. Det kan också finnas akademiska motiv, att man vill läsa på ett visst universitet eller en viss ort som har en hög kvalité. Men oavsett vad man har för motiv så är Erasmus+ eleverna väldigt nöjda och detsamma gäller de som kommer till Sverige. 9 av 10 personer som redan deltagit i Erasmus+ säger att de är nöjda eller mycket nöjda. Dock finns det en obalans i Sverige; tanken är att när man skickar ut så ska det också finnas en plats på det universitet men Sverige tar det emot mer vad det är som åker ut. Vi har fler som vill komma till Sverige (ca. 10 000) än de som åker ut från Sverige (ca. 4 000),” säger Daniel Edqvist. Daniel Edqvist förklarar vidare att det är de stora lärosätena och Stockholm som tar emot de flest studenter vilket inte är så konstigt, eftersom de har flest studenter. Kollar man på utbildningar och ämnesområden som väljer att studera i ett annat land, så är det vanligast om man läser inom ekonomi eller till civilingenjör, mest ovanliga är inom sjukvården eller om man läser till lärare.

Fördelar med att åka via Erasmus

“Något som många Erasmusstudenter lyfter fram som den främsta fördelen med att åka på Erasmusutbyte är den personliga utvecklingen. Förutom det rörelsemässiga, arbetsmässiga och studiemässiga praktik så får man även andra ovärderliga erfarenheter nätverk och man växer som människa,” belyser Alma Joensen. “De som har varit på utbyte rapporterar också att de blivit mer intresserade av EU, av omvärlden och är mer toleranta mot andra kulturer. De säger också själva att de har fått bättre självförtroende och tror mer på sin kompetens och skulle kunna tänka sig arbeta utomlands i framtiden.”

“Det populäraste landet för svenska studenter som åker via Erasmus är Storbritannien då studenter ofta finner den språkliga barriären mindre där. Andra populära länder är Frankrike, Spanien och Tyskland. Sedan några år tillbaka finns det möjlighet för blivande Erasmusstudenter att delta i OLS, Online Linguistic Support, en språkkurs som är ett onlineverktyg som studenter kan använda för att träna på sina språkkunskaper. Man ser en tydlig förbättring i deras språktest före och efter utbytet,” säger Alma Joensen.

Alma Joensen lyfter även fram andra bra möjligheter med Erasmus som att du som student kan åka på praktik upp mot ett år efter du tagit din examen och få ett stipendium från Erasmus+. “Det är en bra bro mellan studie och arbetsliv och få en erfarenhet efter dina studier då det kan vara svårt att hitta ett jobb direkt. Det är också möjligt att göra en praktik på två månader under sommaren. Det blir som ett sommarjobb men du får istället ett stipendium. Det många som inte känner till möjligheten att göra praktik via Erasmus+ men fler unga i Sverige börjar få upp ögonen för det möjligheten.”

Varje år åker ungefär 4 000–5 000 svenska studenter på utbyte via Erasmus+. Under de senaste åren har det ökat och framförallt praktiken. Programmet växter och inom politiken finns det en vilja att fler ska åka ut och få möjligheten, då de ser att det ger mycket till individen. EU har som policy att de vill bygga ett program som bidrar till värderingar som aktivt medborgarskap och social inkludering. Alma och Daniel skulle dock se att fler tar möjligheten och åker via Erasmus+ då det finns mycket medel för det i Sverige. På universitet och högskolor finns det generellt alltid god kännedom kring Erasmus+ och finns folk som jobbar med det.

Brexit och Erasmus

En fråga som debatteras flitigt just nu är Storbritanniens utträde ur EU, men hur kommer Erasmus+ programmet påverkas av ett (möjligt) Brexit? Alma Joensen och Daniel Edqvist utbyter en neutral blick, och Joensen svarar med att hon hoppas att inte kommer bli några konsekvenser alls, blir det så att Storbritannien lämnar med avtal så kommer man fortsätta hela programperioden december 2020. “Om Storbritannien lämnar utan avtal då får vi se vad som händer men de som redan har påbörjat kommer få fullfölja sina studier. Om de skulle lämna efter sista oktober och man börjat studera så får man läsa klart terminen eller åren. Vi jobbar med att hitta lösningar, det är viktigt för Storbritannien, Sverige och alla inblandande aktörer att den här möjligheten fortsätter att finnas. Men som sagt, ingen vet vad som händer, men EU-kommissionen letar aktivt efter lösningar,” säger Alma Joensen hoppfullt. Om det inte kommer gå att fortsätta åka till Storbritannien i framtiden hoppas både Alma Joensen och Daniel Edqvist att studenter kommer få upp ögonen för de andra 34 länder som deltar i Erasmus. Exempel på ett nytt land är Serbien.

Avslutningsvis poängterar Alma Joensen att Erasmusprogrammet är väldigt styrt av vad som händer i Europa och unga. Det finns många diskussioner om grön omställning, aktivt medborgarskap och social inkludering, det är viktiga frågor som diskuteras och som programmet arbetar med.

Om du vill läsa mer om utbytesstudier eller praktik via Erasmus+ kan du gå in på studera.se eller utbyten.se

 

Diana Gonzales: diana.gonzales@lsu.se
Diana Olofsson: diana.olofsson@lsu.se

Seinab Hilowle

Projektledare Demokratisk inkludering, LSU
seinab.hilowle@lsu.se

I samarbete med

Sidan är skapad och drivs av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer | 2019 | Foto och layout av Joakim Lindgren