Lär känna EU

Vad är EU?

EU består av 28 länder som kommit överens om att samarbeta i olika frågor, exempelvis i handel, gemensam valuta, migrationslagstiftning och i miljöfrågor. 

Som medlemsland i EU betalas en avgift varje år som fördelas i olika sektorer: jordbruksstöd, regionalstöd, forskning, Erasmus-programmet och bistånd för att nämna några. 

EU:s långtidsbudget för 2014–2020 är cirka 1 procent av EU:s totala BNP. EU har 24 officiella språk vilket betyder att all viktig information ska finnas tillgänglig på alla de språken. Om det är smågrejer kan det endast finns på 1–3 språk, och allt är inte översatt till de språk i länder som anslöt 2004, 2011 och 2013. Men du har rätt att få EU-information på alla dessa språk. Det betyder också att alla ledamöter i Europaparlamentet har rätt att tala på sitt eget språk i plenum.  

Medlemsländer

Bonusfakta:

Översättare är en av den mest anställda yrkesgruppen i EU-administrationen.

Vad krävs av ett land för att gå med?


Demokrati


 

Fria domstolar

och rättssystem


 

Marknadsekonomi


Följa EU:s lagar


Godkända av

medlemsstater


Godkända av

Europaparlamentet

I samarbete med

Sidan är skapad och drivs av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer | 2019 | Foto och layout av Joakim Lindgren