VI VILL ATT

FLER UNGA SKA RÖSTA

I EU-VALET 26 MAJ!

Tid kvar till valet

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Makten är din

Makten är din! är en partipolitiskt obunden kampanj för att uppmana fler unga att rösta i EU-valet 2019, men det är också en plattform för att främja engagemang kring frågor som drivs på EU-nivå.

Knappt hälften av unga mellan 18–29 år röstade i förra Europaparlamentsvalet: 45,0 % av 18–24-åringar och 47,8 % av 25–29-åringar.¹ Det vill vi ändra på genom Makten är din!

Till Europaparlamentet väljer vi representanter från Sveriges och de politiska partierna som direkt är med och påverkar nya lagar och vilken riktning EU ska ta i framtiden. EU:s medlemsländer samarbetar i frågor såsom handel, folkhälsa, asylrätt, miljö, och jordbruk. Beslut i EU blir sedan svensk lag genom Sveriges riksdag.

På den här hemsidan hittar du mer information om frågor som drivs i EU, om våra svenska parlamentarikers arbete samt om hur väl partierna driver frågor som unga bryr sig om. Du hittar också information om olika EU-arrangemang för unga runt om i Sverige. Det finns också chans för dig att engagera dig som valambassadör!

Kommer du rösta i EU-valet?

Klicka in dig på länken ovan för att ta del av Europaparlamentets arbete inför valet och registrera dig om du redan nu kommer rösta i valet.

Ungas perspektiv i EU: ett val för unga?

Välkommen till en debatt med unga kandidater till Europaparlamentsvalet den 11 april i Stockholm!

EU är inte idealiskt – men det kan bli det

En krönika om vikten att unga röstar i årets Europa Parlaments val av LSU:s EU praktikant Matilda Ilander

De representerar Sveriges unga i EU

Lina Arvidsson, 21 år, Göteborg har tillsammans med Aza Cheragwandi, 24 år,Huddinge, utsetts till Sveriges ungdomsrepresentanter i EU från och med januari 2019.

I samarbete med

Sidan är skapad och drivs av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer | 2019 | Foto och layout av Joakim Lindgren